نمایندگی تهران و حومه

مناطق تحت پوشش : تهران و حومه

نام شرکت نمايندگي : شرکت توان صنعت ویرا

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مهندس هوشنگ زارعی

آدرس :اسلامشهر

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده