نمایندگی البرز و حومه

مناطق تحت پوشش : البرز و حومه

نام شرکت نمايندگي :شرکت گام

نام صاحب نمايشگاه :آقای بهمن شهسواری

آدرس :شهریار

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده