نمایندگی فارس،بوشهر،یزد،سیستان وبلوچستان، بندر عباس،کرمان

مناطق تحت پوشش : فارس،بوشهر،یزد،کرمان،سیستان وبلوچستان،بندرعباس

نام شرکت نمايندگي : نمایندگی موتوراسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مهدی گودرزی

آدرس :شیراز

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

توضيحات مربوط به نماينده