نمایندگی فارس،بوشهر

مناطق تحت پوشش : فارس،بوشهر

نام شرکت نمايندگي : نمایندگی موتوراسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي رسول قاسمی زاده

آدرس :شیراز

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -

تلفن ثابت: 32243290 - 07132226202 
  

توضيحات مربوط به نماينده