نمایندگی استان آذربایجان شرقی و غربی

مناطق تحت پوشش : استانهای آذربایجان غربی و شرقی

نام شرکت نمايندگي : پارالل صنعت

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مهندس سعید اسدی

آدرس : تبریز

مساحت نمايشگاه : 120 متر

مکان ارائه خدمات پس از فروش : بله

تعداد پرسنل : 16

تلفن ثابت: 04134421820

توضيحات مربوط به نماينده