نمایندگی کرمانشاه ، سنندج ، ایلام ، همدان ، خرم آباد ، مرکزی

مناطق تحت پوشش : عاملیت فروش غرب کشور ( کرمانشاه - سنندج - ایلام - همدان -مرکزی- خـرم آباد )

نام شرکت نمايندگي : موتور اسکان خودرو

نام صاحب نمايشگاه : آقاي مجتبی شهسواری

آدرس : .........

مساحت نمايشگاه : -

مکان ارائه خدمات پس از فروش : -

تعداد پرسنل : -


توضيحات مربوط به نماينده