اخبار
اخبار
خودروسازان مراقب اجرای تعهدات شرکای خارجی باشند
انتشار خبر: 1396/03/13

به گزارش خبر خودرو ، یک کارشناس صنعت خودرو می گوید : خودروسازان باید به تعهدات قبلی خود در خصوص عرضه خودروهای جدید عمل کنند.

شهرام آزادی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : در سال جدید مردم انتظار دارند ضمن اینکه نتیجه همکاری‌های خودروسازان به عینه مشاهده شود بلکه خودروسازان به وعده خود برای عرضه خودروهای جدید عمل نموده و خودروهای جدید جایگزین خودروهای قدیمی شود.

وی تصریح کرد : همچنین خودروسازان باید مراقب باشند شرکای طرف قرارداد به توافقات خود در خصوص  سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی و صادرات بخشی از خودروهای تولیدی عمل کنند.

وی تاکید کرد : در صورتی که همکاری ها منجر به روابط بلند مدت با خودروسازان مطرح در عرصه جهانی شود می تواند انتظار داشت که کیفیت و تنوع تولیدات در صنعت خودرو ایران افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه افزایش تنوع در عرضه خودروهای جدید با تیراژ محدود به هیچ وجه برای خودروسازان اقتصادی نیست ، اظهار داشت : اینکه سرمایه گذاری برای تولید قطعاتی با تیراژ پایین صورت گیرد، به نظر اقدام منطقی نبوده و بعید است همکاری قطعه سازان را به دنبال داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود : البته دستیابی به تکنولوژی و دانش تولید قطعات جدید مستلزم سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی است که این نیز بی تردید در همکاری و تشکیل جوینت ونچر با همتایان معتبر بین المللی فراهم خواهد شد.

آزادی با اشاره به وجود برخی الزامات قانونی برای همکاری با قطعه سازان گفت : معتقدم که با تبیین برخی قوانین و مقررات نمی توان به سطح بالایی از تکنولوژی مورد انتظار در صنعت قطعه سازی کشور دست یافت.

وی افزود : در صورت تمرکز و جدیت بر مشارکت با برند های معتبر در حوزه قطعه سازی ، ضمن توسعه سهم داخلی سازی محصولات ، این شرایط می تواند به سکوی پرتابی برای توسعه صنعت خودرو و دستیابی به کیفیت و قیمت محصولات جدید شود.