اخبار
اخبار
خانلو كرسي مديرعاملي سازه هاي خودروي ديار را پس گرفت
انتشار خبر: 1396/04/14

به گزارش خبرخودرو ، پس از تغيير و تحولاتي كه در دي ماه سال گذشته هيات مديره شركت سازه هاي خودرو ديار با انتصاب سيد غیاث الدین طاهري در پست مديرعاملي اين شركت ايجاد كرد، محمدتقي خانلو پس از ٦ ماه مجددا به عنوان مديرعامل شركت منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، شركت سازه هاي خودرو ديار كه با توليد خودروهاي سابرينا، سنوا، هاوال و وانت وينگل معروف است، در چندماه اخير درگير حاشيههايي شد كه تغيير مديرعامل و انتشار آگهي مزايده سهام موسسه مالي اعتباري كوثر در اين شركت، بر اين حواشي دامن زد. اما با بازگشت محمدتقي خانلو مديرعامل سابق شركت سازه هاي خودرو ديار به عنوان مديرعامل جديد و پايان مديريت ٦ ماهه سيد غياث الدين طاهري، اينك خبرهاي خوشي از سرمايه گذاري جديد در صنعت خودرو و دميدن روح تازه به كالبد اين شركت خصوصي به گوش مي رسد.

پيش از اين نيز "شويي" رييس گروه بايك موتور چين در محل اتاق بازرگاني ايران از برنامه اين خودروساز چيني براي سرمايه گذاري سنگيني در داخل ايران خبر داده بود و اينك با توجه به توافقات صورت گرفته براي داخلي سازي خودروهاي توليدي اين شركت تا سقف ٥٠ درصد  و تحولات ايجاد شده در مديريت شركت سازه هاي خودرو ديار، به زودي بايد منتظر شنيدن اخبار خوش از سرمايه گذاري در صنعت خودروي كشور باشيم .