اخبار
اخبار
مهمترین نقطه ضعف صنعت خودرو ایران چیست ؟
انتشار خبر: 1396/06/07


به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است : در صورتی که وزیر صنعت و معدن تنها یک اقدام در این دوره انجام دهد بسیاری مشکلات در حوزه خودروسازی حل خواهد شد.

رضا انصاری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : باید وزیر جدید صنعت در دور فعالیت دولت دوازدهم اجازه دهد که صنعت خودرو به معنای واقعی خصوصی شود.

وی تصریح کرد : متاسفانه خصوصی سازی در ایران تاکنون در حد حرف بوده و به معنای واقعی خصوصی سازی شکل نگرفته است.

وی تاکید کرد : آنچه که تاکنون تحت عنوان خصوصی سازی در صنعت شکل گرفته مشکلات بیشتری را برای صنعت کشور ایجاد کرده است.

وی افزود : باید صنعت خودرو به معنای واقعی کلمه خصوصی شود مانند جریان خصوصی سازی و فعالیت این بخش در همه جای دنیا که خود این بخش ها، مجموعه ها را اداره می کنند.

وی گفت : چنانچه به رفتار 4 سال گذشته مجموعه وزارت صنعت و معدن دقت شود به وضوح مشخص است که این وزارتخانه و شخص وزیر صنعت بنگاههای خودروسازی را مدیریت می نمود.

وی اظهار داشت : شرایط کنونی مدیریت در مجموعه صنعت خودرو نشان می دهد که سایه دولت بر مدیریت بنگاههای خودروسازی بسیار سنگین است و همچنان بخش خصوصی واقعی نداریم.

نماینده داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : انتظار می رود که در دولت دوازدهم وزیر صنعت و معدن توجه ویژه ای به سیاست گذاری در عرصه صنعت به معنای عام و صنعت خودرو به معنای خاص داشته باشد.

انصاری در ادامه یکی از نقاط ضعف در صنعت خودرو را سیاست گذاری در این حوزه عنوان کرد و گفت : به نظر می رسد یکی از نقطه ضعف های وزارت صنعت و معدن از سنوات گذشته تا به امروز ، ضعف در سیاست گذاری بوده است.

وی تاکید کرد : باید سیاست گذاری صنعتی و تکنولوژی برای صنعت خودرو داشته و به سمتی حرکت شود که علاوه بر خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه، دولت به گونه ای سیاست گذاری نماید که بخش تحقیق و توسعه صنعت خودرو به معنای تولید کننده و توسعه دهنده تکنولوژی با هدف افزایش توان رقابتی بنگاههای خودروسازی شکل بگیرد.

وی تصریح کرد : وزیر صنعت و معدن برای اینکه موفقیتی در این بخش حاصل شود باید بسته سیاستی افزایش توان رقابتی بنگاههای اقتصادی و خودروسازی را ارائه داده و تمرکز اصلی خود را بر موضوع آرندی و تحقیق و توسعه قرار دهد.