اخبار
اخبار
پیوست قطعه سازی در قراردادهای خارجی خودروسازان!
انتشار خبر: 1396/06/20


به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور می گوید : حضور قطعه سازان در همکاری های خودرویی و یا به نوعی پیش شرط عقد قراردادی خوب ، مستلزم پیوست قرارداد قطعه سازی در کنار قرارداد اصلی است.

آرش محبی نژاد در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ،اظهار داشت : در چنین شرایطی قطعه سازان می توانند از قراردادها استفاده نموده و در زنجیره تامین بین المللی خودروسازان قرار گیرند.

وی تصریح کرد : البته در شرایط کنونی به جهت اینکه قطعه سازان در جریان قراردادهای خارجی نیستند و اصولا مشورتی هم با آنها صورت نگرفته تمام امیدشان به 4 پیش شرط وزارت صنعت و معدن به عنوان چارچوب قراردادهای خودرویی است.

وی خاطر نشان کرد : تولید خودروهای جدید با عمق 40 درصد ساخت داخل ، صادرات 30 درصد از محصولات ، سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی ، از 4 پیش شرط وزارتخانه در همکاری هایی خودرویی است که موضوع انتقال دانش فنی و 3 پیش شرط دیگر نیز باید به حوزه قطعه سازی تسری پیدا کند.

به گفته وی زنجیره تامین خودروسازان خارجی باید در زنجیره تامین خودروساز ایرانی نیز سرمایه گذاری کند و جوینت ونچرهایی نیز در این ارتباط تشکیل شود.

وی افزود : البته تاکنون به صورت فعال انجمن تخصصی صنایع همگن به بحث قراردادهای خودرویی ورود نکرده است واقعیت این است که انتظاری هم وجود ندارد که در جریان ریز قراردادهای خودرویی هم قرار بگیریم بلکه به دنبال پیوست های مربوط به قطعه سازی در قراردادهای خودرویی هستیم.

وی تاکید کرد : درخواست به حق قطعه سازان ایرانی این است که در جریان همکاری ها ، چه برنامه ای ،با چه میزان عمق ساخت داخل و برای کدام یک از قطعات وجود دارد چرا که قرار نیست بحث مونتاژکاری در همکاری های جدید دنبال شود.

این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با اشاره به تمایل شرکتهای خارجی جهت استفاده از زنجیره تامین خود، خاطر نشان کرد : البته در ابتدای کار وجود چنین تمایلی از سوی شرکتها طبیعی است چرا که این شرکتها به جهت تامین کنندگان خود تمایل بیشتری به صادرات قطعات به ایران دارند و این به جهت تقویت زنجیره تامین و اقتصاد ملی در این کشورهاست .

محبی نژاد افزود : هر چند در میان مدت و بلند مدت طرف های خارجی به این مساله خواهند رسید که ساخت قطعات در ایران با توجه به مزیت های نسبی رقابتی قابل انکاری که وجود دارد قطعا در بخشی از قطعات که حق انتخاب نیز وجود دارد صرفه بیشتری وجود داشته که در ایران تولید و حتی صادر شود چنانچه در گروهی از قطعات ،ایران صادر کننده و تامین کننده عمده قطعات خودروسازان بین المللی در سطح جهان شود.

وی گفت : به عنوان مثال در حوزه قطعات انرژی بر ،نیروی انسانی ارزان و یا با مواد نفتی و پتروشیمی و فلزی بی شک ایران دارای مزیت نسبی قطعی است ضمن اینکه جمعیت هدفی که ایران با کشورهای هم مرز و غیر هم مرز دارد و مجموعا 500 میلیون جمعیت هدف را شامل می شود در مجموع فرصت هایی را برای ایران و صنعت قطعه سازی فراهم می کند که غیر قابل انکار است.