اخبار
اخبار
نقش رقابت پذیری در رشد تقاضای خودرو در بازار!
انتشار خبر: 1396/06/25


به گزارش خبر خودرو، يك كارشناس صنعت خورو با اشاره به اینکه امروز رقابت پذیری زمینه ساز ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی است، اظهار داشت : بی شک اعمال برخی محدودیت ها در واردات خودروهای خارجی، افزایش تعرفه و توجه به ارتقاء سطح کیفی محصولات داخلی ،زمینه ساز ایجاد فضای رقابت به لحاظ قیمت و کیفیت در بازار خودرو خواهد شد.

شهرام آزادي در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : در صورتی که تعرفه واردات خودروهای لوکس و گران قیمت خارجی افزایش یابد و درآمد حاصل از آن صرف حمایت از تولید داخل گردد ضمن افزایش پتانسیل تولید در کشور،سطح کیفی خودروهای داخلی نیز ارتقا خواهد یافت.

وی با اشاره به تاثیر رقابت پذیری در رشد تقاضا در بازار ، اظهار داشت : البته با مناسب سازی قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با  خودروهای وارداتی می توان مصرف کنندگان را خرید خودروهای داخلی ترغیب و تشویق نمود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در حوزه صنعت خودرو، تصریح کرد : امروز هر گونه سرمایه گذاری بر روی تولید محصولات به روز و با کیفیت و تعامل خودروسازان داخلی با شرکت های طراحی و توسعه همکاری ها در صنعت خودرو مقدمه ایجاد رشد و توسعه و رقابت پذیری صنعت خودرو ایران خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد : البته در صورتی که این روابط و همکاری ها منجر به سرمایه گذاری و روابط بلند مدت با خودروسازان مطرح در عرصه جهانی شود می تواند انتظار داشت که کیفیت و تنوع تولیدات در صنعت خودرو ایران افزایش یابد.

وی افزود : هر چند جریان داخلی سازی خودروهای جدید با در نظر گرفتن تنوع و تیراژ محدود به هیچ وجه برای خودروسازان اقتصادی نیست .

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با توجه به وجود برخی انتقادات به جریان داخلی سازی خودروهای جدید خاطر نشان کرد : البته این مساله نیازمند فرصت بیشتری است  تا به نتیجه مورد انتظار برسد هر چند سرمایه گذاری برای تولید قطعاتی با تیراژ پایین نیز به نظر اقدام منطقی نخواهد بود.

آزادی همچنین با اشاره به اینکه دستیابی به تکنولوژی و دانش تولید قطعات جدید مستلزم سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی است افزود : حرکت در این مسیر ضمن سرمایه گذاری مناسب ، نیارمند همکاری و تشکیل جوینت ونچر با همتایان معتبر بین المللی است.

به گفته وی هر گونه تمرکز و جدیت قطعه سازان بر همکاری و مشارکت با همتایان و برند های برتر خارجی ، ضمن اینکه زمینه ساز قراردادهای قطعی و توسعه سهم داخلی سازی محصولات است بلکه دستیابی به این شرایط سکوی پرتابی برای توسعه صنعت خودرو و دستیابی به کیفیت و قیمت رقابتی است.