اخبار
اخبار
راهکاری که می تواند هزینه مالی تولید خودروسازان را کاهش دهد!
انتشار خبر: 1396/07/15


به گزارش خبر خودرو ، در شرایطی که همچنان هزینه بالای تولید خودرو از موضوعات قابل تامل در شرکتهای خودروسازی یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به راهکار های مدیریت بر این بخش عنوان می کند : با تغییر در بهره وری و ارتقاء تکنولوژی می توان در دراز مدت شاهد کاهش هزینه تولید خودرو در ایران بود.

امیر حسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : البته با تغییرات کوچک تکنولوژیک نمی توان به این هدف دست یافت و باید برای پویایی و رشد بهره وری ، جهش تکنولوژیک در صنعت خودرو رخ دهد.

وی با اشاره به از جمله ابرازهای دستیابی به این هدف سرمایه گذاری و تغییر خطوط تولید در شرکتهای خودروساز است ، افزود : با تحقق این جریان و افزایش بهره وری ، قیمت خودرو متناسب با رقابت در بازار به ثبات نسبی خواهد رسید.

عضو هیات عملی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به مهمترین راهکار مهم کنترل  هزینه تولید در شرکتهای خودروساز اظهار داشت : برای اینکه بخواهیم ظرف مدت کوتاهی شاهد ارتقاء تکنولوژی در صنعت خودرو باشیم باید با مکانیزم درستی تسهیلات کم بهره با هدف توسعه سرمایه به صنعت اختصاص یابد.

کاکایی تاکید کرد : برای اینکه بتوانیم هزینه مالی زنجیره ارزش تولید خودروسازان را کاهش دهیم ضمن اختصاص تسهیلات کم بهره به صورت منطقی به این صنعت باید هزینه گمرک ، مالیات نیز با ارائه برخی روش ها کاهش و تخفیفاتی در این راستا به شرکتها ارائه شود.

وی گفت : در جریان رکود اقتصادی و افزایش بدهی های مالیاتی شرکتها دولت می تواند با اعمال تخفیفاتی طی مدت کوتاهی به کاهش هزینه تولید در شرکتهای خودروساز کمک نماید.

وی با اشاره به هزینه تولید خودرو در ایران تاکید کرد : در صورتی که طراحی ها جدیدی در صنعت خودرو صورت گیرد می توان ضمن کاهش هزینه تولید ، شاهد رشد شاخص های کیفی در تولیدات خودروسازان بود.