اخبار
اخبار
بدهی های سنگین بانکی توان فعالیت را از واحدهای تولیدی گرفته است!
انتشار خبر: 1396/07/17


به گزارش خبر خودرو ،رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با توجه به تسهیلات اختصاصی دولت به تولید کنندگان گفت : متاسفانه بانک ها همکاری لازم را ندارند و واحدهای تولیدی به سختی موفق به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می شوند.

سیدعبدالوهاب سهل آبادی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به وضعیت نگران کننده تولید در کشور ،اظهار داشت : بدهی‌های سنگین بانکی باعث افت توان حرکت واحدهای تولیدی شده است به طوری که در این وضعیت بسیاری از تولیدکنندگان توانایی دریافت و باز پرداخت تسهیلات جدید طرح رونق واحدهای تولیدی را نیز ندارند.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی دغدغه اصلی واحدهای تولیدی است ، تصریح کرد : در این شرایط متاسفانه بانک ها موانع زیادی را برای متقاضیان ایجاد می کنند و ضمانت های سنگین برای ارائه تسهیلات به متقاضیان طلب می کنند.

وی گفت :  در چنین شرایطی تعداد بسیار کمی از تولیدکنندگان امکان دریافت تسهیلات را یافته و تعدادی نیز در حال تهیه وثیقه و ضمانت نامه و یا پرداخت بدهی‌های سنگین خود به بانک ها هستند.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران همچنین یکی از ایرادات تسهیلات جدید را عدم توانایی متقاضیان در باز پرداخت آنها اعلام کرد و افزود : تسهیلاتی که بناست در قالب طرح رونق به تولیدکنندگان ارائه می شود باید ظرف یک سال و با سود 18 درصد پرداخت شود.

سهل آبادی تاکید کرد : در چنین شرایطی کدام یک از تولیدکنندگان توانایی دریافت و حتی بازپرداخت چنین تسهیلاتی باید این مدت زمان و با این مقدار سود را خواهند داشت.

وی با توجه به تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت به واحدهای تولیدی کوچک ،اظهار داشت : با وجود تلاش دولت در رفع مشکل نقدینگی واحدها ، پرداخت تسهیلات در قالب رونق تولید نه تنها رونقی در واحدها ایجاد نکرد بلکه دیون واحدها را بیشتر کرده است.

وی تاکید کرد : در چنین شرایطی به نظر می رسد رونق تولید در گرو تدوین سیاست های حمایتی از سرمایه گذاری است تا بستر لازم جهت بهبود صنعت و تولید در کشور فراهم گردد.