اخبار
اخبار
صنعت خودرو سازی یکی از مزیت های اساسی جهت اشتغالزایی است!
انتشار خبر: 1396/10/16


به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اساس حمایتی که مجلس می تواند در رابطه با صیانت از سرمایه گذاری،توسعه، تولید و اشتغالزایی داشته باشد، توجهی است که مجلس باید به سیاست های کلی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی باید داشته باشد.

حسن سلیمانی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو اظهار داشت: یکی از مزیت های مهم درتوسعه اشتغالزایی در کشور، توجه به صنعت خودروسازی است.

وی گفت: صنعت خودرو سازی ایران از پیشینه خوبی برخوردار است و سالهاست در این عرصه فعالیت می شود به طوری که در سایر استانها این صنعت خودرو سایت هایی ایجاد و تولیداتش را گسترش داده است.

وی در ادامه افزود: بخش های مختلف صنعت خودرو سازی در حوزه تولید خودروهای سبک و سنگین دارای سابقه دیرینه ای است ، لذا باید در جهت افزایش کیفیت صنعت خودرو سازی نیز تلاش کرده و امکانات لازم جهت تامین نقدینگی و دسترسی به دانش فنی را نیز فراهم نمود.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: البته متناسب با این امر متخصصین باید پیشنهاداتشان را در خصوص ارتقا صنعت خودرو در مجلس و یا درکمیسیونهای تخصصی مطرح کنند.