اخبار
اخبار
مشکل اصلی واردات خودرو چیست؟
انتشار خبر: 1397/02/01

به گزارش خبرخودرو ، یک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به مزایای واردات خودرو وتاثیر آن بر محصولات داخلی گفت : واردات خودرو می تواند باعث ایجاد رقابت با خودروهای داخلی شود و این رقابت می تواند محرک و مشوقی برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی باشد و از سوی دیگر به مصرف کننده آزادی انتخاب می دهد که می تواند کالایی به غیراز آنچه در داخل تولید می شود خریداری نماید.

علی جزایری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : چنانچه واردات خودرو طبق اصول وبا برنامه انجام شود قطعا اثرات مثبتی خواهد داشت و محرکی برای خودروسازان داخلی خواهد بود تا بدانند مصرف کننده گزینه دیگری نیز برای انتخاب دارد وچنانچه در محصولات خود بهبود کیفیت ایجاد نکنند خریدار گزینه دیگری برای خرید دارد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت واردات خودرو گفت : مقوله واردات خودرو نیاز به مدیریت وهدایت منسجم دارد و چنانچه واردات خودرو به درستی مدیریت شود می تواند از نظرارتقای کیفیت به نفع تولید داخلی و کشور باشد علاوه بر اینکه نیازهای مصرف کننده را نیز متناسب با سلیقه تامین می نماید.    

وی با اشاره به بی برنامگی در واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار گفت : متاسفانه درمقطعی تعداد بی رویه ای خودرو وارد کشور می شود و در مقطعی واردات خودرو به طور کامل متوقف می شود که این موارد نشان دهنده بی برنامگی مسئولین در حوزه واردات است.

وی در ادامه تصریح کرد : واردات بی رویه و همچنین کاهش آن ، هر دوروش هایی غلط هستند و چنانچه واردات خودرو به صورت قانونمند و نظام مند انجام گیرد میتواند برای صنعت خودرو اثرات مثبت داشته باشد اما اگر این عمل به درستی انجام نشود قطعا اثرات سوء بر تولیدات داخل خواهد داشت.   

این کارشناس صنعت خودرو کشور اذعان داشت : واردات خودرو یک کار جبری نیست که بگوییم باید یا نباید وجود داشته باشد ؛ این کارنیازمند برنامه ریزی خیلی منسجم است.

وی در پایان گفت : باید دقت داشت که حجم خودروهای وارداتی هماهنگ با نیاز مصرف کننده در داخل کشور باشد و مازاد بر آن نباشد زیرا این امر موجب ضرر دهی خودرو سازان می شود.