اخبار
اخبار
بار سنگین افزایش نرخ ارز بر دوش مصرف کننده نهایی!
انتشار خبر: 1397/02/18

به گزارش خبر خودرو، افزایش قیمت ارز موجب افزایش هزینه های تمام شده برای قطعه سازان و همچنین مصرف کنندگان قطعات یعنی خودروسازان خواهد شد.

عضوهیات مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران با بیان این مطلب افزود : با توجه به اینکه بخشی از قطعات و تجهیزاتی که در خودروها به کار می رود همچنین مواد اولیه مورد نیازسازندگان قطعات و مجموعه های خودرو وارداتی هستند ، وابستگی به ارز به طور قطع در صنعت خودرو و قطعه وجود دارد.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده قطعه و در نهایت خودرو خواهد شد و دست آخر مصرف کننده نهایی باید بار افزایش قیمت را به دوش بکشد.

وی افزود : خودروسازان تا مدتی می توانند افزایش قیمت را بر عهده گرفته و آن را در قیمت تمام شده لحاظ نکنند اما پس از مدتی به علت اجبار قطعه سازان ناچار به افزایش قیمت خواهند شد.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، تاکید کرد : در چند سال اخیر قدرت خرید مردم نه تنهاافزایشی نداشته بلکه کاهش نیز یافته است و با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد درآینده خودرو گران خواهد شد و در مقابل میزان خرید خودرو کاهش خواهد یافت و این امرنهایتا موجب افت بازار خودرو خواهد شد.

این فعال در صنعت و تولید کشور اذعان داشت : در حال حاضر از یک سو خودروسازان با آگاهی از کاهش قدرت خرید مردم رغبتی به افزایش قیمت خودرو ندارند و از سوی دیگر قیمت خودروها تحمیلی است و خودروسازان باید افزایش قیمت داشته باشند تا بتوانند هزینه هایشان راجبران کنند.

وی همچنین با بیان اینکه باید منتظر شرایط بازار بود ، خاطر نشان کرد : با وجود دو عامل بازدارنده عدم کشش بازار برای افزایش قیمت و افزایش هزینه های تحمیلی به تولید ، درنهایت خودروساز اگر بخواهد بازار را حفظ کند باید از سود خود کم کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند.

به گفته وی باید منتظر باشیم ببینیم خودروسازان چه سیاست هایی را در پیش خواهند گرفت وآیا قیمت ها را افزایش خواهند داد و یا اینکه به کاهش سود راضی خواهند شد.

وی تاکید کرد : امیدوارم هر سیاستی که خودروسازان در پیش می گیرند منجر به کاهش کیفیت خودروها نشود زیرا زمانیکه خودروساز مجبور به عدم افزایش قیمت باشد در حالیکه هزینه های تولید افزایش یافته است ممکن است به سمت استفاده از قطعات بی کیفیت گام برداشته و در نهایت این اقدام منجر به بی کیفیتی خودروها شود.

آرمان خالقی در ادامه یاد آور شد : در چنین شرایطی خودروسازان برای جبران هزینه ها باید هزینه های مالی خط تولید مانند منابع انسانی ، تحقیق و توسعه ، نرم افزارها ، قطعات را کاهش دهند ؛ بهترین راه کاهش هزینه های نرم افزاری و کاهش ضایعات است و در مقابل ساده ترین و بدترین راه ممکن استفاده از قطعات ارزان قیمت است.