اخبار
اخبار
معضل طرح ترافیک جدید برای وانت بارها
انتشار خبر: 1397/03/13

به گزارش خبرخودرو، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصناف تهران، در خصوص مشکلات پیک های موتوری و وانت بارها اظهارداشت : درحال حاضر یکی از اصلی ترین مشکلات وانت بارهای پیک ، تخصیص طرح ترافیک جدید و محدودیت های ایجاد شده در این طرح است.

حسین درودیان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: مشکلات وانت بار ها و پیک های موتوری به اقداماتی که در گذشته در رابطه با طرح ترافیک و حمل و نقل، و همچنین تصویب طرح ترافیک جدید و تعویض پلاک بوده است ، منوط می شود و این مشکل از گذشته مورد بحث است و در حال حاضر اتحادیه وانت بارها و پیک های موتوری و سازمان ترافیک وحمل ونقل شهری پیگیر حل این مشکل است.

وی درمورد بیمه رانندگان پیک های موتوری تصریح کرد: اکنون اطلاع دقیقی از شرایط بیمه پیک های موتوری در دست نیست اما با توجه به اینکه واحدهای پیک موتوری خود دارای سهمیه بیمه هستند باید رانندگان خود را بیمه نمایند این در حالی است که برخی از دفاترپیک های موتوری اقدام به بیمه نمودن رانندگان کرده اند وبرخی دیگر هیچ اقدامی دراین خصوص انجام نداده اند .

وی دررابطه با مجوز واحدهای پیک های موتوری خاطر نشان کرد : گروهی از واحدهای پیک موتوری اقدام به دریافت مجوز کرده اند و در حال فعالیت هستند لیکن آن گروهی از واحدهای پیک موتوری که بدون دریافت مجوزفعالیت می کنند در صورت اطلاع، اتحادیه پیک های موتوری اقدام به پلمپ این دفاتر می کند .

درودیان در پایان با اشاره به فعالیت پیک های اینترنتی مانند الوپیک ، بیان داشت : امروزه شاهد پیشرفت تکنولوژی وعصر مجازی درتمام زمینه های کسب وکار هستیم و درحال حاضرامکانات اینترنتی جایگزین سیستم های سنتی می شود که با توجه به این موضوع وجود یک سیستم اینترنتی در بخش پیک های موتوری می تواند باعث تسریع در جابجایی کالا شود چراکه باروش اینترنتی، پیک های موتوری درتمام نقاط قابل دسترسی هستند.