اخبار
اخبار
نباید در این شرایط بحرانی صنعت خودرو را رها کرد!
انتشار خبر: 1397/03/22

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبر خودرو ، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت براجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کرد : در جلسات کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل144 و کمیسیون صنایع و معادن در دوره وزیر صنعت سابق و این دوره صحبت هایی با مسئولین خودروسازی ها و وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر اینکه چنانچه تحریم ها برگردد آیا تمهیداتی در قراردادها اندیشیده اید یا خیر مطرح کردیم که همواره جواب مثبت بود و مسئولین بیان می داشتند که با توجه به تجربیات گذشته همه موارد در نظر گرفته شده است.

حمیدرضافولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبر خودرو ، با اشاره به خروج پژو از ایران اظهار داشت : به فرض اینکه این شرکت ها ازمشارکت خارج شوند ، صنعت خودرو کشور در مرحله ای است که می تواند با تکیه برمهندسین و توان نرم افزاری و سخت افزاری داخلی و با توجه به تجربیات 50 ساله ، طرح های توسعه را ادامه دهد و در حال حاضر باید همت خود را برای حمایت از توان داخلی به کار گیریم.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو ادامه داد : تعرفه واردات خودرو را نمی توان همیشه بالا نگه داشت ؛ اما در حال حاضر و با توجه به برگشتن تحریم ها کاستن تعرفه واردات با یک شیب تند ، موجب آسیب دیدگی بیشتر صنعت خودرو خواهد شد در نتیجه باید تعرفه واردات در طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح وتعدیل شود.

وی در ادامه بیان داشت : نباید برای افزایش رقابت پذیری به یکباره تعرفه واردات راکم کرد و در این شرایط بحرانی صنعت خودرو را رها کرد بلکه باید طرح ساماندهی بازارخودرو همه جانبه و با دقت بررسی شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم گفت : همزمان با تلاش برای افزایش کیفیت ، رقابت پذیری ،بهبود خدمات پس از فروش و رضایت مندی مشتری در صنعت خودرو باید زمینه را برای ورود این صنعت به عرصه بین المللی محیا ساخت.

فولادگر،با اشاره به اینکه با رفتن شرکت های خارجی نباید خللی به صنعت خودرو وارد شود ،توضیح داد : باید خودروسازان با استفاده از توان مهندسان داخلی و تجربیات گذشته راه خود را ادامه دهند.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص احتمال افزایش حضور چین در ایران گفت : بایدبا استراتژی به دنبال شرکای جدید بود و کیفیت را در نظر داشت لذا در همکاری با چینیا هر کشوری باید همسازی با استراتژی صنعت خودرو کشور را در نظر داشت و از طریق برنامه های بلند مدت یا کوتاه مدت در زمینه خودروهای با کیفیت و هیبریدی همکاری هاصورت گیرد