اخبار
اخبار
صنعت خودرو نیازمند تدبیری همه جانبه است!
انتشار خبر: 1397/06/19

به گزارش خبر خودرو ، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درخصوص متعال سازی قیمت خودرو اظهار داشت : همه افراد با تعادل موافق هستند اماباید مشخص شود منظور از تعادل ، افزایش قیمت ها است یا کاهش آن.

محمدرضا امیر حسن خانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو تصریح کرد : واقعیت این است که با توجه به شرایط پیش آمده اگر تدبیری همه جانبه صورت نگیرد صنعت خودرو با مشکل مواجه خواهد شد اما در عین حال باید بگونه ای برنامه ریزی شود که مردم تحت فشار قرارنگیرند.

نماینده مردم فردوس ، طبس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تامین قطعات موردنیاز خودروها و افزایش تولید خودروهای ناقص در کارخانه ها افزود : اشکال در دولتی بودن اقتصاد است. اگر اقتصاد را عمومی می کردیم و بخش خصوصی اداره کننده اقتصاد بودتحریم ها تاثیری بر آن نمی گذاشت و مردم دچار مشکل نمی شدند زیرا در صورت اجرای تحریم ، بخش خصوصی راهکارهای مختلفی برای دور زدن تحریم ها و حتی عدم مواجه باآن ارائه می داد اما متاسفانه در حال حاضر با یک تیم می خواهند تصمیم بگیرند و عمل کنند که آن ها هم شناسایی شده و با مشکل مواجه می شوند.