اخبار
اخبار
پول به تنهایی مشکل صنعت خودرو را مرتفع نمی سازد !
انتشار خبر: 1397/10/25

به گزارش خبر خودرو ، عضو کمیسیون صنایع، معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص منشاء مشکلات صنعت خودرو و چگونگی برون رفت از این موانع اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی در 40سال گذشته، عدم رقابتی بودن فضای خودروسازی است که مانع از تولید خودروی با کیفیت شده است

محمدرضا منصوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، دومین منشاء مشکلات کنونی خودروسازان رادولتی بودن این صنعت عنوان کرد و گفت: دولتی بودن صنعت خودرو مزید بر علت شده و تصمیماتی اتخاذ شده است که شرکت های خودروساز را با زیان انباشته ای که امروز شاهد آن هستیم مواجه ساخته است لذا تاکید می کنم پول به تنهایی مشکل صنعت خودرو را مرتفع نمیسازد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تجربه تزریق پول به صنعت خودرو را در سال های گذشته داشته ایم کما اینکه در سال 91 یا 92 نیز مصوب شد 8هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود اما با این وجود بازهم با ضرر و زیان روبه رو شدند.

وی تصریح کرد: هفته گذشته مصوب شد 15 هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود البته باید این مطلب را مدنظر قرار داد که این پول تنها به صورت مسکنی برای رفع درد است و نه درمان قطعی لذا امیدواریم با این مسکن بشود راهکار اصلی صنعت خودرو و سوددهی و بهره وری را ارائه داد.

محمدرضامنصوری افزود: انحصار شدیدی که طی این 40 سال بوجود آمد مانعی برای سوددهی صنعت خودرو بود لذا مهمترین موضوعی که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد این است که چرادر این 40 سال این صنعت بزرگ به سودآوری نرسیده است. با بررسی این موضوع می توان امید داشت بتوان راهکاری برای 10 سال آینده صنعت خودرو ارائه داد تا این صنعت به سوددهی برسد و کیفیت محصولات نیز ارتقاء یابد.