اخبار
اخبار
عدم پرداخت به موقع مطالبات، اجحاف در حق قطعه سازان است
انتشار خبر: 1397/10/26

به گزارش خبر خودرو ، فشار اقتصادی ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه،خودروسازان را متحمل ضرر و زیان هنگفتی ساخت و مدت ها است با ضرر و زیان اقدام به تولید می کنند و این در حالی است که بارها قطعه سازان و خودروسازان بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو و یا اصلاح قیمت ها تاکید داشتند.

عضوهیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اصلاح قیمت خودرو را گریز ناپذیر دانست و اظهار داشت: با توجه به شواهد و اظهارات خودروسازان برمی آید که با توجه به تورمی که در کشور وجود داشت ادامه روند تولید با قیمت های گذشته غیر ممکن بود و می بایست مورد بازبینی قرار می گرفت.

آرمان خالقی در ادامه افزود: چنانچه قیمت های اعلام شده، حباب بوجود آمده را از بین ببرد قطعا با کاهش فاصله قیمت درب کارخانه و بازار شرایط به نفع خریداران واقعی خودرو خواهد بود.

وی گفت: در دور نخست تحریم ها پیش از توافق نامه برجام طی دوره ای چندساله کونلون بانک به عنوان عاملی برای دورزدن تحریم ها در انجام مبادلات مالی کشور نقش پررنگی داشت که با توجه به حجم بالای مبادلات ایران زمینه برای رشد این بانک هم فراهم شد.

وی گفت: با هدف قرار گرفتن این بانک در تحریم های ایالات متحده همکاری با ایران غیرممکن شد لذا در شرایط کنونی می بایست هرچه سریعتر جایگزینی برای این بانک انتخاب شود تا بتوانیم مبادلات مای خود را انجام دهیم البته به هر صورت ریسک بالای سرمایه گذاری در شرایط تحریم مانع از حضور شرکای خارجی در ایران می شود زیرا علاوه بر ضررو زیان ناشی از افزایش هزینه ها به دلیل عدم دریافت و پرداخت به موقع هزینه ها وانجام تعهدات جلب نظر سرمایه گذاران غیر ممکن است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره وضعیت نامطلوب قطعه سازان اذعان داشت: قراردادهای قطعه سازان با شرکت های خودروساز باعث آزار آن ها شده ودریافت مطالبات پس از گذشت چندین ماه از زمان تحویل قطعه ثمری جز ضرر و زیان روزافزون برای آن ها نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حالی معوقات قطعه سازان پرداخت نمی شود که شرکت های خودروساز باپیش فروش محصولات خود مقداری از پول خود را وصول کرده اند و در زمان تحویل خودرو نیز پس از تسویه کامل خودرو را به مشتری تحویل می دهند این روند کاملا از عدالت اقتصادی به دور است و نوعی اجحاف در حق قطعه سازان محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: خودروسازان در کاهش و افزایش میزان نیاز به نقدینگی قطعه سازان نقش موثری دارند لذا شرکت های خودروساز باید در تسویه بدهی های خود سرعت عمل بیشتری داشته باشند تا سرمایه قطعه سازان راکد نماند و در حوزه سرمایه در گردش باچالش مواجه نشوند.