اخبار
اخبار
بیشترین مشکل تولید خودرو در کدام بخش است؟
انتشار خبر: 1398/04/11

به گزارش خبرخودرو ، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعلام می کند که اگر شرایط مجدد برای همکاری با رنو و دیگر شرکت ها فراهم شود باید با آنان همکاری کنیم اما لازم است که آلترناتیو های بیشتری داشته باشیم.

آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگارخبرخودرو درخصوص همکاری با شرکت های دانش بنیان به منظور ساخت داخل قطعات خودرو گفت: باید بررسی شود که آیا برای تامین قطعات خودروراه دیگری به غیر از ساخت داخل قطعات و همکاری با شرکت های دانش بنیان وجود داردیا خیر، به نظر می رسد تنها راه پیش رو در شرایط فعلی برای مواجهه با تحریم ها ساخت داخل قطعات و همکاری با شرکت های دانش بنیان باشد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: راه دور زدن تحریم به جای خود باقی است تا بتوانیم از دانش فنی قطعاتی که امکان و قابلیت تولید داخلی آن و یا توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد بهره مند شویم و این دسته از قطعات را باید به هر نحو ممکن وارد کنیم، و یا اینکه باید درزمینه دانش فنی به ترتیبی حرکت کنیم که نیاز ما به این دسته از قطعات رفع شود،مثلا قطعات و امکانات جایگزینی برای قطعات مورد نظر پیش بینی یا مشابه آنها راتولید نماییم و یا به سمت تولید خودرویی حرکت کنیم که ما را از نیازهای مذکور عبوردهد؛ اما به طور کلی ما بیشترین مشکل را در بخش الکترونیک خودرو داریم.

خالقی افزود: ساخت داخلی برخی از قطعات الکترونیکی برای ما صرفه اقتصادی چندانی نخواهد داشت و دانش فنی آن نیز از ما دوراست. ما برای تولید قطعات خاص الکترونیکی مانند آی سی ها نیاز به صبر داریم، زیرابه مجموعه ای از کارخانجات خاص تولید قطعات الکترونیک با شرایط خاص و دانش فنی ومواد لازم، نیاز است تا بتوانیم با ربات هایی خاص به تولید آی سی ها ورود کنیم؛ ما فعلا این امکان را نداریم و دانش فنی ساخت این قطعات به راحتی در اختیار کشورهای دیگر قرار نمی گیرد، بنابراین برای دستیابی به این قطعات باید چند سال تلاش کنیم.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران درخصوص اعتماد مجدد به شرکت هایی مانند رنو گفت: خودروسازانی که با آنها در حال همکاری بوده ایم اعم از کره ای ها و شرکت رنو از ایران خارج شده اند، خودروسازان وقطعه سازان دنیا بنگاه های اقتصادی هستند و سود و زیان تحریم را در نظر می گیرند وبازارهای مختلف را می سنجند؛ بنابراین مساله اعتماد مطرح نیست و اگر شرایط مجددبرای همکاری با رنو و دیگر شرکت ها فراهم شود باید با آنها همکاری کنیم اما لازماست که آلترناتیوهای بیشتری داشته باشیم.