اخبار
اخبار
دریافت تائیدیه شرکت موتوراسکان خودرو از شرکت دانش بنیان
انتشار خبر: 1398/05/06

شرکت موتور اسکان خودرو با افتخار به اطلاع می رساند که موفق به دریافت تائیدیه از معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده است

بی شک انگیزه ما جهت ارتقاء کیفیت محصولات ، فناوری های جدید و ارائه خدمات مناسب به مشتریان و مخاطبان عزیز دوچندان خواهد بود