اخبار
اخبار
اولین روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو شیراز
انتشار خبر: 1398/05/09

زمان برگزاری : 8 الی 11 مرداد ماه سال 1398
محل برگزاری : شیراز ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس ، سالن حافظ غرفه موتور اسکان خودرو
ساعت بازدید : 17 الی 22