اخبار
اخبار
کاهش 40 تا 50 درصدی تولید موتورسیکلت نسبت به سال گذشته
انتشار خبر: 1398/05/17

به گزارش خبر خودرو ، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام می کند که از ابتدای سال 97 تا پایان تیر ماه، حدود32 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده و تولید موتورسیکلت در 4 ماه ابتدای سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تولید موتورسیکلت در 4 ماه ابتدای سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 40 تا 50 درصد کاهش یافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: از ابتدای سال 97 تاپایان تیر ماه، حدود 32 هزار موتورسیکلت شماره گذاری شده است؛ این مساله به دستورالعمل و مصوبات هیات دولت بابت ماده 12 برمی گردد که البته در حال رفع شدن میباشد اما بیشترین مشکل صنعت موتورسیکلت قدرت خرید مردم است، در حال حاضر موتورسیکلت به اندازه کافی در فروشگاه ها وانبارها وجود دارد اما قدرت خرید اندک است.

حجازی گفت:پیش از این، قشر ضعیف جامعه که قدرت خرید اتومبیل را نداشتند خریدار موتورسیکلت بودند اما متاسفانه از آنجاکه در حال حاضرقیمت موتورسیکلت در کمترین حالت بیش از 8میلیون تومان است قدرت خرید این قشر از جامعه برای خرید موتورسیکلت به شدت کاهش یافته است؛ ممکن است در 6 ماهه دوم سال،برخی از افرادی که اتومبیل دارند به قشر موتورسیکلت داران بپیوندند و فروش موتورسیکلت افزایش یابد، در غیر اینصورت به دلیل قدرت خرید پایین، کاهش تولید و کاهش فروش موتورسیکلت شدید خواهد بود مگراینکه بانک ها به این صحنه ورود کنند و مجددا رونق را به این صنعت بازگردانند درغیر این صورت تا 1 یا 2 سال آینده افقی را برای این صنعت متصور نیستیم.

عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: سال گذشته به دلیل اینکه دستورالعمل قوانین استاندارد تا پایان سال بود، تمام تولیدکنندگان، موجودی موتورسیکلت خود را شماره گذاری نمودند، به عنوان نمونه خود ما هنوز در حال عرضه موتورسیکلت هایی هستیم که سال گذشته شماره گذاری نموده ایم. این مساله یک شماره گذاری موقت بود، بدین معنی که موتورسیکلت ها شماره گذاری شده اما به بازار عرضه نشدند.

حجازی افزود:آمار خریدار واقعی در سامانه پلیس راهگشا ثبت است. باید ملاحظه شودکه چند درصد از موتورسیکلت هایی که سال گذشته در 3 ماهه چهارم شماره گذاری شده اند، در سامانه پلیس راهور ثبت مشخصات شده که طبیعتا این تعداد، خریدار واقعی بوده و مابقی موتورسیکلت های شماره گذاری شده که ثبت نشده اند در انبار یا کارخانه و فروشگاه ها به صورت کالای به فروش نرسیده موجود هستند، بنابراین آمار واقعی مستند دراختیار پلیس و ثبت در سیستم راهگشای کشوراست.

عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: این اتفاق به دلیل قوانینی است که به صورت مقطعی تصویب می شود و صنعتگران با انگیزه حفظ سرمایه، اینگونه اقدام می کنند. در حال حاضر به غیر از چند واحد تولیدی، سایر واحدهای صنعتی موتورسیکلت، زیان ده هستند.