اخبار
اخبار
با افزایش نرخ بنزین بازار موتورسیکلت گرم می شود
انتشار خبر: 1398/09/05

به گزارش خبرخودرو، رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اعلام کرد:بسیاری از هموطنان برای مسیرهای نزدیک درون شهری از اتومبیل استفاده می کنند امابه نظر می رسد که این مساله در سال آینده تغییر یابد زیرا با افزایش نرخ بنزین و افزایش هزینه حفظ و نگهداری خودرو، مردم بیشتر از موتورسیکلت استفاده خواهند کرد و به نظر می رسد که برای سال آینده شرایط این صنعت تا حدی بهبود یابد

ابوالفضل حجازی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: صنعت موتورسیکلت در کما به سر می برد که این مساله در درجه اول ناشی از شرایط بازار است. می توانگفت تنها کالایی که در بازار خریدار ندارد موتورسیکلت است.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: این وضعیت در صنعت موتور سیکلت چند دلیل دارد؛ یکی از عوامل، گرانی موتورسیکلت و دومین مساله قدرت خرید پایین مشتریان این کالا است.

حجازی گفت:فروش موتورسیکلت در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد کاهش یافته؛ همچنین فروش موتورسیکلت نسبت به سال 96 تقریبا 60درصد و نسبت به سال 95 نزدیک به 80 درصدکاهش یافته است.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: در ایران برخلاف دیگر کشورها ابتدا کالا تولید می شود و پس از آن به دنبال مشتری هستند و این درحالی است که انبارهای ما ظرفیت محدودی دارند.

حجازی گفت:در حال حاضر واحدهای تولیدی با 10 تا 30 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند با این وجود، همین میزان محصولات نیز به فروش نمی رسد.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران افزود: از ابتدای سال حدودا55 هزار دستگاه موتور سیکلت پلاک شده که از این تعداد بیش از 20 هزار دستگاه هم اکنون در کارخانه ها موجود است و شاید بیش از 20 هزار دستگاه در فروشگاه ها باقیمانده و به فروش نرسیده و یا در نمایشگاه ها موجود است و درمجموع شاید یک سوم موتورسیکلت های پلاک شده به فروش رسیده باشد.

حجازی گفت:برای بهبود وضعیت این صنعت باید قدرت خرید مردم افزایش یابد. ارزانی بنزین موجب استفاده بیشتر از خودرو واستفاده کمتر از موتورسیکلت در سطح شهر میشود. این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ بنزین تعدادی از افراد از استفاده خودرو به استفاده ازموتورسیکلت متمایل شوند.

رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران گفت: وقتی از موتورسیکلت صحبت می کنیم علاقه اول ما موتورسیکلت برقی است. بارها پیشنهادات بسیاری در حوزه موتورسیکلت برقی ارائه داده ایم اما این مساله اولویت دولت نیست.

حجازی افزود:موتورسیکلت کالای روز مورد استفاده مردم نیست. بسیاری از هموطنان موتورسیکلت دارندحال ممکن است قیمت این موتورسیکلت ها از 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان باشداما هموطنان برای مسیرهای نزدیک شهری نیزاز اتومبیل استفاده می کنند اما به نظر می رسد که این مساله در سال آینده تغییر یابد زیرا در صورت افزایش نرخ بنزین و افزایش هزینه حفظ و نگهداری خودرو مردم بیشتر ازموتورسیکلت استفاده خواهند کرد و به نظر می رسد که برای سال آینده شرایط این صنعت تا حدی بهبود یابد.