اخبار
اخبار
پانزدهمین دوره نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 98
انتشار خبر: 1398/10/16

شرکت در پانزدهمین دوره نمایشگاه قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی اهواز 98

زمان برگزاری : 18 الـی 21 دی ماه سال 1398

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های استان خوزستان ،سالن خرمشهر غرفه انشان صنعت - موتوراسکن

ساعت بازدید : 16 الی  22

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

02154102