اخبار
اخبار
تعویق اجرای استاندارد یورو5 از سوی خودروسازان جنبه فنی ندارد
انتشار خبر: 1399/02/01

به گزارش خبرخودرو، دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست از بهانه تراشی های خودروسازان برای عدم اجرای استاندارد یورو5 سخن گفت.

بهزاد اشجعی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: تحریم ها بهانه ای برای خودروسازان شده تا اجرای استاندارد یورو5 را به تعویق بیاندازند. چرا که ما در مورد تحریم هابا خودروسازان همکاری های لازم را کرده ایم. به عنوان مثال اجرای برخی از آزمونهای استاندارد یورو5 روی خودروهای خارجی که در داخل مونتاژ می شوند، بدون حضورشرکت های خارجی آن میسر نبوده به همین دلیل سازمان محیط زیست برای این خودروها تحت شرایطی مهلت برای انجام آزمون های مذکور داده است اما دلیل تراشی در مورد خودروهای داخلی پذیرفته نیست.

وی در خصوص دیگر دلیل تراشی خودروسازان درباره عدم تولید کاتالیست در کشور ادامه داد: سازمان محیط زیست طی جلساتی که با تولید کنندگان کاتالیست داشته است، مشخص شد که کاتالیست به میزان کافی برای خودروهای داخلی در کشور تولید می شود و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

دبیرکمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست در رابطه با نظر برخی کارشناسان حوزه خودرو مبنی بر اینکه استاندارد یورو4 و یورو 5 از نظر کاهش آلایندگی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند اظهار داشت: به لحاظ فنی این اظهار نظراشتباه است. اگر فرقی بین این دو استاندارد وجود نداشت سازمان محیط زیست بر اجرایآن تأکید نمی کرد. متخصصین امر بر تفاوت های استاندارد آلایندگی یورو4 و یورو5بنزینی واقفند.

اشجعی از جمله تفاوت های استاندارد یورو4 و یورو5 را در حد مجاز انتشار آلایندگی خودروها، ارتقای سیستم های کنترل کننده آلاینده ها، دوام آلایندگی ها (که درخودروهای یورو4 تا 100 هزار کیلومتر بود اما در خودروهای یورو 5، تا 160 هزارکیلومتر است) دانست. همچنین در خودروی یورو4 نظارت بر آلایندگی ها در زمان تولید خودرو بود اما در خودروی یورو5 تا پنج سال پس از تولید نظارت بر کنترل آلایندگی وجود دارد.

وی بابیان اینکه تعویق اجرای استاندارد یورو5 از سوی خودروسازان جنبه فنی ندارد، دلیل اصلی بهانه تراشی آنان برای تعویق استاندارد یورو5 را افزایش قیمت خودرو برشمرد که منافع اقتصادی خودروسازان را به خطر می‌اندازد. دلیل دیگر این است که برخی ازخودروهای داخلی، امکان ارتقا به استاندارد یورو 5 را ندارند و این موضوع را باید خودروسازان بپذیرند و تولید آن خودروها را متوقف نمایند. اما آنان میخواهند باتعویق زمان ارتقاء استاندارد وقت بیشتری بخرند تا تعداد بیشتری از این دست محصولات را تولید کرده و به فروش برسانند. بنابراین زمانی که خودرویی امکان ارتقا به یورو5را ندارد بایستی از رده تولید خارج شود.

دبیرکمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی سازمان محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه در تهران آلودگی هوا 80 درصد آلاینده های گازی و 60 درصد آلاینده های ذرات ناشی از منابع متحرک است، خاطرنشان کرد: سالانه افراد زیادی جان خود را در کشور به علت آلودگی هوا از دست می دهند و این موضوع از منافع اقتصادی خودروسازان بسیار مهمتر است و به همین دلیل سازمان محیط زیست بر اجرای استاندارد آلایندگی یورو5 تأکید می نماید.