اخبار
اخبار
تنظیم بازار خودرو مستلزم مشارکت بخش خصوصی است
انتشار خبر: 1399/06/22

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادنمجلس شورای اسلامی بر مشارکت بخش خصوصی در جهت حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا وتنظیم بازار خودرو تاکید کرد.

لطف‌الله سیاه کلی در گفتگو با خبرنگارخبرخودرو اظهار داشت: در کشور ما به طور تقریبی همواره تقاضا از عرضه پیشی گرفته واین امر یک عامل مثبت برای صنعت خودرو تلقی می‌گردد و آسودگی خاطر تولیدکنندگان رانسبت به فروش محصولات به همراه خواهد داشت.

وی افزود: با وجود کساد در بازار جهانی، شاهدرونق بازار خودروی داخلی هستیم و خودروسازان نیز می‌بایست با اقدام در جهت رشدتولید، افزایش کیفیت و مناسب‌سازی قیمت‌ها در جهت سازگاری و هماهنگی با این سیستمعمل نماید.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورایاسلامی گفت: نمی‌بایست افزایش تقاضا موجب نگرانی شود و از طرف دیگر کاهش آن نیزموجب آشفتگی خاطر بابت عدم فروش محصولات بیانجامد.

سیاه کلی با بیان اینکه ریشه مشکلات را می‌بایستناشی از عدم توانایی در تنظیم بازار دانست، متذکر شد: برخی از تولیدات با عرضهمناسب و کاهش مصرف مواجه است که خسارت تولیدکننده را در پی دارد و در عین حال برخیاز محصولات نیز با وجود فراوانی تقاضا با میزان عرضه کمتر مواجه است که این امرنیز موجب ورود ضرر و زیان می‌گردد.

وی در خصوص نحوه تنظیم بازار تصریح کرد: دراین راستا می‌بایست ضمن دعوت از بخش خصوصی و اصناف متعدد فعال در این حوزه و ایجادفرصتی برای ارائه نظرات و پیشنهادات، زمینه را برای خروج بخشی از بازار از دستحاکمیت و حضور مردم در عرضه تنظیم بازار اقدام کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادنمجلس شورای اسلامی گفت: مردم توانایی تنظیم بازار را دارند و این در حالی است کهحضور دولت بیش از حد لازم، بر حوزه تولید از جمله خودرو سایه انداخته است.

سیاه کلی با بیان اینکه می‌بایستنقش مشارکتی برای مردم در اجرای مدیریت صحیح قائل شد، گفت: حضور مردم به طور قطعموجب بهبود وضعیت می‌گردد.

وی در پاسخ به این پرسش کهآیا اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار خودرو وجود دارد، گفت: اگر در تنظیمبازار، بخش خصوصی و صنوف مختلف را دخالت دهیم و عهده‌دار بخشی از وظایف گردند،اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا محقق خواهد شد.

این نماینده مردم خوی وچایپاره در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تنظیم مقررات و بازار ترکیبی از فعالیت‌هایدولتی و بخش خصوصی است که اگر این امر معیار قرار بگیرد و نقش بخش خصوصی و اصنافمربوطه در تنظیم روابط بین تولید، توزیع و مصرف تعریف شود، آثار روانی مثبتی را بهدنبال خواهد داشت و علاوه بر آن در صورت تعامل و همکاری مردم با یکدیگر شرایطبسیار متفاوتی را نسبت به ارتباط مردم با دولت یا دولت با مردم تجربه خواهیم کرد.

سیاه کلی در خصوص ورودسرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو ناشی از تورم و فاصله قیمتی خودرو از کارخانهتا بازار گفت: می‌بایست یک رابطه مستقیم میان تولید و عرضه خودرو از کارخانه تابازار وجود داشته باشد و در جهت حذف واسطه‌ها اقدام کرد.

وی در پایان با تاکید براینکه تنظیم بازار حائز اهمیت بسیار است، خاطرنشان کرد: همه این مسائل به موضوعتنظیم بازار برمی‌گردد.123moviesreplica rolex air king
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売