اخبار
اخبار
خبر توقف تولید نسل قبلی دیاگ
انتشار خبر: 1399/07/06

به اطلاع کلیه مشتریان و دوستان عزیز شرکت موتور اسکان خودرو می رسانیم که از این پس تولید نسل قبلی دیاگ در این شرکت متوقف شده و از این پس تولید نخواهد شد