اخبار
اخبار
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و تجهیزات تهران
انتشار خبر: 1399/11/04

 حضور شرکت موتور اسکان خودرو در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و تجهیزات تهران 

که از تاریخ 11الی 14بهمن 99 برگزار میگردد،

منتظر حضور گرمتان هستیم.