آموزش
                     آمـوزشکده فنی مـوتور اسـکن خـودرو

              
   کلاسهای آموزشی تجهیزات تعمیرگاهی به صورت گروهی و خصوصی (یک روزه) ویژه علاقه مندان و شاغلین صنعت خودرو
  عنوان دوره ها: میزان فرمان کامپیوتری، بالانس چرخ، شارژ کولر، دیاگ، شستشوی انژکتور، آنالایزر گاز خودرو و..
                                                        ((مشاوره رایگان جهت انتخاب مناسبترین تجهیزات تعمیرگاهی))      fmovies