تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه :

تیم تحقیق و توسعه ( Research & Development ) شرکت موتور اسکان خودرو ، بازتابی از یک حرکت سازمانی در جهت فراتر رفتن از بازده فعلی و بهبود عملکردآن در آینده است . تیم متشکل از مهندسین و متخصصان ماهر و با تجربه در زمینه های کامپیوتر،مکانیک ، برق و الکترونیک بوده که با تلاش بی وقفه در پی دستیابی به اهداف توسعه صنعتی و تحقیق و توسعه ، در جهت بررسی نیازهای تکنولوژیک با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک می باشند که شامل  حمایت و گسترش تجارت موجود میباشد . اين شركت آمادگي خود راجهت کمک به خودكفايي ايران عزيزمان در عرصه صنعت اعلام ميدارد.

اهداف غایی مورد نظر تیم تحقیق و توسعه شرکت موتور اسکان خودرو به شرح زیر میباشد :

  • افزایش خود اتکایی در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور
  • دستیابی به کیفیت و كميت مطابق با استانداردهای جهاني
  • افزایش بهره وری سازمان
  • افزایش توان مهندسی
  • كارگروهي دانش بنيان در راس امور
  • افزایش دانش و فرهنگ نوآوری در سازمان
  • و در نهایت دستیابی به مهمترین اهداف سازمان یعنی : تامین رضایت مشتریان از نظر کیفیت و زمان ارائه خدمات . 

fmovies