چشم انداز ها و ارزش های بنیادین

چشم انداز :

احترام به منافع مشتری ، سعی در جلب رضایت وی و محوریت قرار دادن توجه به خواسته های مشتری ( مشتري مداري) ، به گونه ای که کیفیت گرایی ،بهبود مستمر محصولات ، ارائه خدمات مناسب و به موقع و احترام به خواسته های مشتریان با نام موتور اسکان خودرو عجین گردد . بر آنیم تا در هر کجای ایران به اعتبار شرکت افتخار نموده و محصولات شرکت را نمونه کامل اطمینان ، کیفیت ،  تطابق با تکنولوژی روز ، تعهد به منافع مشتری دانسته و خود را به دفاع و حمایت از اعتبار و نام و برند شرکت متعهد میدانیم.

ارزش ها ی بنیادین :


1.احترام به مشتری ، منافع و خواسته های كمي و کیفی وی .

2. احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف .

3. صداقت و کرامت انسانی را ارج نهاده و سعی در توسعه ایده های نو را داریم .

4. احترام به نوآوری و خلاقیت در تمامی سطوح سازمانی و شاخه های مختلف .

5. کیفیت اندیش بوده و به کیفیت گرایی احترام میگذاریم .

6. بکارگیری فناوری مدرن و تکنولوژی روز را سرلوحه انجام امور تولیدی خود قرار می دهیم .

7. اطلاعات درون سازمانی به هیچ وجه ، بدون کسب مجوز از مدیریت ارشد سازمان به خارج از
 سازمان منتقل نخواهد شد .

8. به دنبال افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از طریق ثبت ارزش آفرینی برای شرکت می باشیم .

 

fmovies