جک قیچی هیدرولیکی


جک قیچی هیدرولیکی TS 350

قابلیت های دستگاه :

  • دارای جک چرخ آزادکن
  • دارای سیستم پنوماتیک اتوماتیک قدرتمند
  • قفل هیدرولیکی خودکار در هر 100 میلی متر
  • محل نصب صفحه گردان برای خودروهای سبک و خودروهای تجاری سبک
  • کنترل جعبه الکترونیکی با برق 24 ولت
  • دارای استانداردهای اروپایی کامل

مشخصات دستگاه :


ظرفیت                              
 kg 3500
کمترین ارتفاع
330mm 
بیشترین ارتفاع جک           
1850mm
طول کلی                         
5206mm
طول محل نصب                    
  mm 4000
عرض محل نصب     490mm
فاصله بین محل نصب
 820mm
زمان بالا رفتن جک
55s
 زمان پایین آمدن جک
45s

fmovies