تستر ECU


تستر ECU

قابلیت های دستگاه

مشاهده پارامترهاي ايسيو بدون نياز به خود خودرو

تست قطعاتی نظير انژكتور، دريچه گاز برقي و تست استپرموتور1 بدون نياز به ايسيو

تست مدار قدرت ايسيو از جمله (برق 5ولت، رله اول ايسيو، رله دوم ايسيو، چراغ چك )

قابليت تعريف سوئيچ خودروهاي ايموبيلايزردار

قابليت تعريف سوئيچ تمامی خودروهاي 206

قابليت نصب BSI خودروي 206 بر روي تستر

قابليت تست دريچه گاز برقي (206 )

قابليت تست مدار سوزن انژكتورهاي ايسيو (آي سي انژكتور )

قابليت تست مدار سنسور اكسيژن

قابليت تست مدار سنسور موقعيت میل سوپاپ

قابليت تست مدار دماي آب، دماي هوا، فشار هوا، دريچه گاز

قابليت خواندن و پاك كردن خطاهاي ايسيو

قابليت نصب دستگاه دياگ، تعريف سوئيچ، دانلود ايسيو به تستر

قابليت تست استپرموتور1 توسط ايسيو با دستگاه تستر

قابليت تست چراغ ايموبيلايزر پشت آمپر بر روي پنل تستر

قابليت تست مدار فن دور تند و كند ايسيو

قابليت نشان دادن جريان مصرفي ايسيو بصورت واقعي

قابليت تست فعال شدن مدار كولر

قابليت تست تك‌تك سوزن انژکتورها (پاشش معمولي، پاشش یکسره و عدم پاشش آنها )

تست مدار سنسور دور موتور ايسيو

تست مصرف آمپر براي تعمير ايسيو سوخته

قابليت تحرك رله اول و رله دوم دستگاه

قابليت راه‌اندازي فن موتور

و در آخر دارای نمایشگر فارسی برای راحتی کار تعمیر کاران 22- تست مصرف آمپر براي تعمير ايسيو سوخته

قابليت تحرك رله اول و رله دوم دستگاه

قابليت راه‌اندازي فن موتور


fmovies