بالانس چرخ هوشمندC97


بالانس چرخ هوشمند C97 

قابلیت های دستگاه :

• دارای مانیتور LCD جهت نمایش و پردازش عملیات بالانس بصورت بهینه و دارای سیستم اندازه گیری لیزری

• دارای عملیات بالانس چندگانه ازجمله دینامیک، استاتیک و مدل آلومینیومی

• دارای سنسور فوق العاده حساس برای اندازه گیری دقیق تر

• اندازه گیری اطلاعات به صورت اتوماتیک

• تشخیص کمترین نابالانسی در چرخ


مشخصات دستگاه :

بیشترین سایز چرخ
"39
قدرت موتور
0/25 کیلووات
سرعت چرخش
200 دور در دقیقه
عرض رینگ
"5/1 تا 20
اندازه گیری رینگ "10 تا "24
بیشترین وزن چرخ
65کیلوگرم
دقت بالانس  1گرم