بالانس چرخ هوشمندC96


بالانس چرخ هوشمند C96 

قابلیت های دستگاه :

• دارای عملیات بالانس چندگانه ازجمله دینامیک، استاتیک و مدل آلومینیومی

• دارای سنسور فوق العاده حساس برای اندازه گیری دقیق تر

• اندازه گیری اطلاعات به صورت اتوماتیک ( خط کش اتوماتیک )

• تشخیص کمترین نابالانسی در چرخ

• نمایش پارامترها به صورت دیجیتالی ( نمایشگر بزرگ LED )

مشخصات دستگاه :


قدرت موتور
0/25 کیلووات
سرعت چرخش
60 دور در دقیقه
عرض رینگ
"1/5تا 20
اندازه گیری رینگ "10 تا "24
بیشترین وزن چرخ
65کیلوگرم
دقت بالانس  1گرم


fmovies