ارزیابی رضایت مشتری
ردیف شرح بد
0
ضعیف
1
متوسط
2
خوب
3
عالی
4
1 برخورد و اقدامات كارشناس فروش در تشخيص مناسب نياز شما و ارتباط لازم پس از خريد  
2 زمان تحويل دستگاه را چگونه ارزيابي مي كنيد  
3 نحوه پاسخگويي به نياز مشتري در پذيرش سفارش كار و ارائه راهنمايي و مشاورات لازم  
4 بازه زماني اعلام شده جهت مراجعه تكنسين چگونه است  
5 آيا تكنسين به موقع و در بازه اعلام شده مراجعه نمود  
6 تجهيزات همراه تكنسين  
7 توان فني و تسلط تكنسين  
8 برخورد و ادب تكنسين  
9 بنظر شما صبوري لازم و تعهد كاري در تكنسين اعزامي وجود دارد  
10 آموزش دستگاه را چگونه ارزيابي مي كنيد  
11 بسته بندي و نحوه ارسال دستگاه  
12 كيفيت دستگاه  
13 رقم پرداختي بابت خدمات در مقايسه با شركت هاي همكار  
14 درصورتيكه در كلاسهاي آموزشي رايگان در محل شركت حضور داشته ايد، آنرا چگونه ارزيابي ميكنيد  
15 درصورت استفاده از نقشه هاي فندانسيون، تاچه حد گويا و قابل اجرا است  
16 درصورتيكه دفتر چه راهنما بدستتان رسيد، آنرا چگونه ارزيابي ميكنيد  
17 درصورتيكه قصد خريد مجدد داشته باشيد آيا حاضر به خريد از شركت پاريزان صنعت هستيد؟  
در صورتيكه تاكنون ثبت شكايت نموده ايد كد پيگيري خود را ذكر نماييد :