تستر ECU

قابلیت های دستگاه

 • مشاهده پارامترهاي ايسيو بدون نياز به خود خودرو
 • تست قطعاتی نظير انژكتور، دريچه گاز برقي و تست استپرموتور1 بدون نياز به ايسيو
 • تست مدار قدرت ايسيو از جمله (برق 5ولت، رله اول ايسيو، رله دوم ايسيو، چراغ چك )
 • قابليت تعريف سوئيچ خودروهاي ايموبيلايزردار
 • قابليت تعريف سوئيچ تمامی خودروهاي 206
 • قابليت نصب BSI خودروي 206 بر روي تستر
 • قابليت تست دريچه گاز برقي (206 )
 • قابليت تست مدار سوزن انژكتورهاي ايسيو (آي سي انژكتور )
 • قابليت تست مدار سنسور اكسيژن
 • قابليت تست مدار سنسور موقعيت میل سوپاپ
 • قابليت تست مدار دماي آب، دماي هوا، فشار هوا، دريچه گاز
 • قابليت خواندن و پاك كردن خطاهاي ايسيو
 • قابليت نصب دستگاه دياگ، تعريف سوئيچ، دانلود ايسيو به تستر
 • قابليت تست استپرموتور1 توسط ايسيو با دستگاه تستر
 • قابليت تست چراغ ايموبيلايزر پشت آمپر بر روي پنل تستر
 • قابليت تست مدار فن دور تند و كند ايسيو
 • قابليت نشان دادن جريان مصرفي ايسيو بصورت واقعي
 • قابليت تست فعال شدن مدار كولر
 • قابليت تست تك‌تك سوزن انژکتورها (پاشش معمولي، پاشش یکسره و عدم پاشش آنها )
 • تست مدار سنسور دور موتور ايسيو
 • تست مصرف آمپر براي تعمير ايسيو سوخته
 • قابليت تحرك رله اول و رله دوم دستگاه
 • قابليت راه‌اندازي فن موتور
 • و در آخر دارای نمایشگر فارسی برای راحتی کار تعمیر کاران 22- تست مصرف آمپر براي تعمير ايسيو سوخته
 • قابليت تحرك رله اول و رله دوم دستگاه
 • قابليت راه‌اندازي فن موتور