راهنمای خرید

راهنمای خرید محصولات موتور اسکن خودرو

ماموریت شرکت موتور اسکان خودرو عبارتست از تولید تجهیزات تعمیرگاهی خودرو و سرمایه گذاری برای توسعه ظرفیت های داخلی بمنظور دستیابی به هدف تامین مجموعه کاملی از تجهیزات تعمیرگاهی خودرو با استفاده از تکنولوژی روز و متناسب با خواست مشتریان شرکت موتور اسکان خودرو با حداکثر کارآیی و بهره وری و با استفاده از کارشناسان و متخصصان خلاق و کارآمد ضمن دستیابی به اهداف و آرمان های فوق ، منافع مشتریان و ذی نفعان و سهامداران خود را حفظ و به حد اکثر خواهد رساند.  بازار هدف شرکت موتور اسکان خودرو، تمامی بازارهای داخلی و بازار های خارجی شامل کشور های همسایه و کشور های خاورمیانه بوده که سعی در گسترش خدمات و تولیدات خود د این بازارها را دارد .