چشم انداز ها و ارزش های بنیادین

چشم انداز

احترام به منافع مشتری ، سعی در جلب رضایت وی و محوریت قرار دادن توجه به خواسته های مشتری ( مشتري مداري) ، به گونه ای که کیفیت گرایی ،بهبود مستمر محصولات ، ارائه خدمات مناسب و به موقع و احترام به خواسته های مشتریان با نام موتور اسکان خودرو عجین گردد . بر آنیم تا در هر کجای ایران به اعتبار شرکت افتخار نموده و محصولات شرکت را نمونه کامل اطمینان ، کیفیت ،  تطابق با تکنولوژی روز ، تعهد به منافع مشتری دانسته و خود را به دفاع و حمایت از اعتبار و نام و برند شرکت متعهد میدانیم.

ارزش های بنیادین

1

احترام به مشتری ، منافع و خواسته های كمی و کیفی وی

2

احترام به شخصیت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف

3

صداقت و کرامت انسانی را ارج نهاده و سعی در توسعه ایده های نو را داریم

4

احترام به نوآوری و خلاقیت در تمامی سطوح سازمانی و شاخه های مختلف

5

کیفیت اندیش بوده و به کیفیت گرایی احترام میگذاریم

6

اطلاعات درون سازمانی به هیچ وجه، بدون کسب مجوز از مدیریت ارشد سازمان به خارج از سازمان منتقل نخواهد شد

7

بکارگیری فناوری مدرن و تکنولوژی روز را سرلوحه انجام امور تولیدی خود قرار می دهیم

8

به دنبال افزایش اعتماد و پایداری سهامداران از طریق ثبت ارزش آفرینی برای شرکت می باشیم